torsdag den 21. september 2017

Forældresamarbejde i gymnasiet

I går aftes havde jeg fornøjelsen af at holde forældremøde for de nye 1.g’er i Kultursalen.  Nogle forældre åndede nok lettet op, da de erfarede, at det er det eneste forældremøde i gymnasiet. Vi ser ellers kun forældrene til gymnasiets fødselsdag hvert år i november (i år den fredag den 10. november), til forældrekonsultationer, til dimissionen eller hvis der er særlige udfordringer, som vi skal samarbejde om. Og så er alle forældre naturligvis altid velkomne til at kontakte os, hvis der er noget som helst. Det er godt at vide, at 1.g’erne har god opbakning hjemmefra, som forældrene tydeligt viste ved deres talstærke fremmøde. 

Som forælder til en 1.g elev er man fra grundskolen måske vant til et noget tættere skole/hjem samarbejde. Jeg kan godt forstå, at det kan føles udfordrende at overlade mere og mere ansvar til den unge selv. Det er naturligvis vigtigt at bakke op om sit barn, men det er også vigtigt at give slip og lade barnet stå på egne ben. Jeg håber, at alle forældre gradvist finder ud af denne balance, og så lover vi på Gribskov Gymnasium at sørge for at skabe de mest optimale rammer for læring og dannelse i de næste 3 år.


Når de nuværende forældre til 1.g’ere så igen samles om 3 år til dimissionen i Kultursalen, kan de være stolte af deres børn, der vil være blevet forvandlet fra unge til voksne mennesker, der ved, hvordan de tager ansvar for både deres eget liv og for de fællesskaber, de er en del af.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar